↑ Powrót do Publikacje

Wydrukuj to Stronę

Naszego autorstwa

Czasami i nam zdarza się coś napisać. Jeśli chcecie poznać nasz punkt widzenia, zapraszamy do lektury!

  1. Łuszczek B., Woderska N., Kuglarstwo, bajkopisarstwo, czyli wolontariat niejedno ma imię, IV Bydgoski Kongres Studenckich Kół Naukowych, Bydgoszcz 9-10 maja 2012 r. – prezentacja

Kuglarstwo, bajkopisarstwo – czyli wolontariat nie jedno ma imię

Celem referatu jest przedstawienie inicjatywy „PROJEKTOR – wolontariat studencki”, realizowanej na bydgoskich uniwersytetach. Traktuje o genezie powstania pomysłu oraz jego głównych celach. Przedstawia działalność wolontariuszy PROJEKTORA z Bydgoszczy,
a także przybliża niektóre z ich osiągnięć.

 

Słowa kluczowe: Projektor, wolontariat studencki, student

 

Studia powinny dawać nie tylko możliwość zdobywania i poszerzania swojej wiedzy, lecz także rozwoju wewnętrznego. Dlatego też wielu młodych ludzi szuka innych zajęć, które im to umożliwią. Jednym z takich pomysłów jest działający przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego „PROJEKTOR – wolontariat studencki”.

 

Historia PROJEKTORA

Rozwój PROJEKTORA w Polsce rozpoczął się dość nietypowo. W 2001 roku prof. Tadeusz Rzeżuchowski wykładowca na Politechnice Warszawskiej, założył się z kolegami, że w dzisiejszym świecie wyścigu szczurów oraz myślenia tylko o sobie nie ma już studentów, którzy gotowi są pomagać innym bezinteresownie. Ten brak wiary nakłonił profesora i jego znajomych do sprawdzenia swojej teorii. Wywiesili ogłoszenie z informacją, że szukają osób chętnych do uczenia informatyki dzieci w wiejskich szkołach podczas wakacji. Na spotkanie organizacyjne przyszło 30 osób, więc profesor chcąc nie chcąc musiał kontynuować swój test. W ten sposób powstała „Zielona Akcja”, będąca pierwowzorem programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”. W 2005 roku realizatorem programu zostało Stowarzyszenie KLANZA. Wprowadza ono w życie ideę wyrównywania szans dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich oraz miejskich. Program rozwijał się tak intensywnie, że niezbędnym okazało się powołanie nowej fundacji, która skupiłaby się tylko na zarządzaniu i rozwoju PROJEKTORA oraz na popularyzowaniu wolontariatu w Polsce. Tak oto w 2010 roku powstała na potrzeby „PROJEKTORA – wolontariatu studenckiego” Fundacja Rozwoju Wolontariatu.  W dotychczasowych edycjach programu od 2003 roku przeprowadzono 16 378 projektów edukacyjnych w 1279 szkołach w Polsce. Wzięło w nich udział 5327 studentów-wolontariuszy (dane na 31.12.2011 r.). W 2011 roku zrealizowano 3876 projektów, w których wzięło udział 16 335 uczniów.

Główne cele

Program PROJEKTOR znacząco wpływa na zmianę przyszłości dzieci mieszkających na wsiach oraz w mniejszych miejscowościach. Studenci, którzy przygotowują dla nich zajęcia, nie tylko dzielą się z nimi swoją wiedzą, lecz także przekazują pozytywne wzorce oraz zachęcają do dalszego rozwoju. Celem PROJEKTORA jest zaktywizowanie dzieci zgodnie z zasadą „przez zabawę do nauki”. Program ten także ma na celu połączenie środowisk szkolnych i akademickich, co umożliwia wymianę  doświadczeń, poglądów oraz wzajemną inspirację. Sami wolontariusze poprzez udział w projektach zyskują nowe doświadczenia i umiejętności, które z powodzeniem będą mogły być wykorzystane w późniejszej pracy. PROJEKTOR daje możliwość poznania interesujących ludzi z całej Polski, zachęcenia dzieci do nauki, rozwinięcia umiejętności przywódczych oraz pracy w grupie, poszerzenia wiedzy z konkretnej dyscypliny naukowej, ale również odkrycie w sobie nowych pasji. A co najważniejsze – jest to niezapomniana przygoda.

 

PROJEKTOR w Bydgoszczy

Działalność PROJEKTORA w Bydgoszczy rozpoczęła się wraz z powołaniem Regionalnego Koordynatora Programu – Niny Woderskiej. Pierwsza informacja dotycząca założeń i celów programu została przedstawiona 30 listopada 2011 podczas panelu studenckich kół naukowych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Już od samego początku celem PROJEKTORA w Bydgoszczy było zaangażowanie studentów bydgoskich uczelni do wspólnego wspierania rozwoju wolontariatu w regionie, poprzez realizację programów edukacyjnych opartych na wiedzy i umiejętnościach wolontariuszy. W pierwszym miesiącu działalności programu w Bydgoszcz ponad czterdziestu studentów z miasta i okolic dołączyło do PROJEKTORA, wyrażając chęć do  dzielenia się swoim czasem, energią, kompetencjami w działaniu i gotowość do odpowiadania na realne wyzwania. W chwili obecnej w programie zarejestrowanych jest ponad 60 studentów z trzech uniwersytetów: Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Collegium Medicum i Uniwersytetu Techniczno- Przyrodniczego.

Dzięki przeprowadzanym warsztatom z zakresu tworzenia konspektów oraz szkoleniom z pedagogiki zabawy, które przybliżają metody aktywnego spędzania czasu, projekty realizowane w PROJEKTORZE w Bydgoszczy od samego początku wyróżniały się wysoką jakością oraz dużą kreatywnością. W przeprowadzonych osiemnastu projektach widoczna jest duża różnorodność co do treści, metod i technik przekazywanej wiedzy. W dorobku bydgoskiego PROJEKTORA są projekty związane z pedagogiką cyrku, w których przy wykorzystaniu chusty animacyjnej czy talerzy cyrkowych studenci uczyli dzieci i młodzież dążenia do celu, wytrwałości, skupienia, rozwijały koordynację i wywoływały dużo pozytywnych emocji.

W PROJEKTORZE przeprowadzano więcej projektów artystycznych – m.in. projekt zatytułowany „Nowa Baśń”, który zakładał wymyślenie i zilustrowanie z dziećmi baśni, w której każde z dzieci miałoby swój udział. Specyfika tego gatunku literackiego zakłada bowiem, że opowieść taka powinna dotyczyć stosunków międzyludzkich, zawierać ludową mądrość i przesłanie. Każde dziecko wcieliło się w  jedną, wybraną przez siebie, postacią z baśni, do której wykonało przebranie. Odgrywając kolejne etapy baśni uczestnicy, zostali sfotografowani przez prowadzących.

Odmienne zainteresowania, „świeże” pomysły i otaczająca przyroda pozwoliły na zbudowanie opowieści, wokół której tworzono kolejne etapy warsztatu. Cały projekt zakończył się  wykonaniem zdjęć – ilustracji do książki.

Czy jest w PROJEKTORZE miejsce na specjalistyczne projekty? Ależ oczywiście! Z początkiem kwietnia zaczął się kolejny projekt z cyklu „Wszystko co chcielibyście wiedzieć o przeszczepianiu narządów”. Jego pomysłodawczyniami i realizatorkami są dwie doktorantki- Aleksandra i Kamila. Aleksandra jest studentką Collegium Medicum, a Kamila Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Ich autorski projekt spotkał się z gorącym przyjęciem w szkole w Kobylnikach i Golubiu-Dobrzyniu. Następną miejscowością, którą odwiedzą Wolontariuszki jest Unisław, gdzie w ciągu trzech spotkań przybliżą uczestnikom projektu zagadnienia związane z transplantacją narządów. Przedstawią uczestnikom fakty i mity związane z transplantacją i przeszczepianiem narządów, a także omówią i przeszkolą uczniów w zakresie pierwszej pomocy.

Wszystkie zagadnienia przedstawiane są w ciekawej i przystępnej formie. Wolontariuszki wykorzystują podczas zajęć wiele metod – od burzy mózgów, dyskusję, prezentację  po ćwiczenia praktyczne na fantomie!

 

Wpływ PROJEKTORA na wizerunek miasta i regionu

PROJEKTOR, oprócz aktywizacji dzieci i młodzieży oraz umożliwiania rozwoju studentom, spełnia jeszcze jedno ważne zadanie. Mianowicie, jest on wizytówką miasta, jak i całego regionu. Wolontariusze, którzy ze swoimi projektami wyjeżdżają do najdalszych zakątków Polski, aktywnie promują zarówno swoje miasto oraz uczelnie. Poprzez swoje działania, zaangażowanie oraz opowieści zaszczepiają w umysłach młodych ludzi oraz ich opiekunów pozytywny wizerunek, który może przełożyć się na zwiększenie popularności w przyszłości. Dodatkowo, wiele z istniejących projektów ma na celu przybliżenie historii regionu – rozbudzenie zainteresowania, pogłębienie wiedzy oraz zwrócenie uwagi na problemy najbliższej okolicy

Przed PROJEKTOREM  stoi wiele możliwości i wyzwań. Jest to bowiem swojego rodzaju „laboratorium współczesnego wolontariatu”. „PROJEKTOR – wolontariat studencki” to przestrzeń dla twórczego działania, miejsce, w którym energię i zainteresowania można zamienić na kreatywne projekty edukacyjne” .

Wierzymy, że dzięki zawiązanym przyjaźniom i dobrym praktykom studenci bydgoskich uczelni w ramach PROJEKTORA przekształcą odwiedzane szkoły w atrakcyjne centrum kulturalne, a dzieciom i młodzieży  przekażą swoją wiedzę i zainteresowania, dzięki czemu zarażą ich pasją do nauki!

 

Permalink do tego artykułu: http://www.projektor.ukw.edu.pl/?page_id=32

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>