↑ Powrót do Podstawowe informacje

Wydrukuj to Stronę

1. Idea Projektora

PROJEKTOR – wolontariat studencki

„PROJEKTOR – wolontariat studencki” to ogólnopolski program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu.  Program ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży mieszkającej na wsi i w małych miastach. W ramach programu studenci docierają do dzieci i młodzieży z małych miejscowości przekazując im wiedzę, ale także  pozytywne wzorce  i własnym przykładem zachęcają do dalszego rozwoju i nauki.  Program PROJEKTOR w unikatowy sposób łączy dziecięcą chęć uczenia się i poznawania świata ze studenckim zaangażowaniem. Dzięki tej inicjatywie środowisko akademickie, szkolne, a także samorządy i społeczności lokalne wymieniają się wiedzą oraz doświadczeniami, czerpią inspirację i nawiązują kontakty.

Zasady Programu

Zajęcia proponowane i realizowane przez studentów mają formę projektów edukacyjnych, dzięki czemu dzieci i młodzież uczą się przez doświadczenie. Projekty te prowadzone są w oparciu o przygotowane przez studentów scenariusze, których zakres tematyczny jest ustalany ze szkołą. Projekty dotyczą konkretnej dziedziny nauki, przedmiotu lub wybranego obszaru aktywności. Studenci prowadzą zajęcia lingwistyczne, artystyczne, związane z ochroną środowiska, psychologiczno-pedagogiczne, informatyczne, humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, sportowe  i inne. 

Projekty edukacyjne są prowadzone w czasie wolnym od zajęć, w trakcie roku szkolnego oraz w wakacje i ferie. W trakcie roku szkolnego grupy studentów realizują projekty systematyczne. W czasie trzech dwugodzinnych wizyt w szkole wolontariusze realizują spójny scenariusz zajęć z tą samą grupą uczniów. Projekt systematyczny trwa od 2 do 6 tygodni. Projekty wakacyjne i feryjne obejmują co najmniej 5 spotkań, zawierających nie mniej niż 5 godzin dydaktycznych w ciągu jednego dnia. Zarówno projekty systematyczne, jak i projekty wakacyjne i feryjne prowadzone są przez grupy od 2 do 3 wolontariuszy.

Szkoły, które zapraszają wolontariuszy udostępniają miejsce do realizacji projektów, a także służą pomocą merytoryczną i organizacyjną. Wspólnie z wolontariuszami uzgadniają tematykę i formę zajęć. Studenci nie ponoszą żadnych kosztów związanych z realizacją swoich projektów. Fundacja Rozwoju Wolontariatu zapewnia szkolenia, ubezpieczenie, zwrot kosztów przejazdu i zakupu materiałów dydaktycznych. Kontakty między studentami, szkołą i organizatorami odbywają się za pomocą strony internetowej www.projektor.org.pl oraz bezpłatnej infolinii.

Korzyści płynące z Programu PROJEKTOR

Program PROJEKTOR promuje aktywne postawy wśród uczniów, a także studentów, u których kształtuje poczucie społecznej odpowiedzialności i solidarności, umożliwiając jednocześnie realizację własnych pasji i zainteresowań. Inicjatywa ta wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły, daje wgląd w najnowocześniejsze poglądy na pedagogikę widzianą oczami studentów. Wolontariusze uczestniczący w programie, wykazują się zdolnościami twórczego myślenia, rozwijają umiejętności pracy w grupie oraz kompetencje związane z zarządzaniem projektem. Praca z dziećmi to dla nich również trening umiejętności interpersonalnych. Dzięki narzędziom służącym monitoringowi i ewaluacji studenci otrzymują wiarygodną informację zwrotną na temat swojej pracy. Ponadto udział w programie jest doceniany przez pracodawców, dlatego zdobyte w ten sposób doświadczenia są cenną rekomendacją w przyszłej pracy. Do beneficjentów programu zalicza się także środowisko akademickie, które poprzez udział w inicjatywie umożliwia studentom oraz absolwentom rozwój zainteresowań, kompetencji specjalistycznych i społecznych.  Dodatkowo, program buduje koalicję na rzecz rozwoju i kształcenia. Dzięki udziałowi w nim rośnie kapitał społeczny gminy, a środowisko umożliwiające młodym ludziom rozwijanie ich zainteresowań staje się atrakcyjne dla wszystkich członków społeczności lokalnej.

Dotychczasowe efekty

W ramach programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” od 2003 roku w całej Polsce przeprowadzono 12 502 projekty edukacyjne w blisko 979 szkołach. Wzięło w nich udział ponad 8645 studentów-wolontariuszy. W 2010 roku zrealizowano blisko 3213 projektów, w których wzięło udział 32130 uczniów. Program PROJEKTOR wsparli dwaj byli premierzy – prof. Jerzy Buzek i prof. Marek Belka – którzy jako wolontariusze w okresie wakacji prowadzili zajęcia dla młodzieży szkolnej w kilku gminach wiejskich.

Powstała również sieć partnerów instytucjonalnych – wśród nich szkoły wyższe, samorządy, media – wspierająca „PROJEKTOR – wolontariat studencki”. Obecnie należy do niej ponad 40 instytucji, wśród nich m.in. Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza (będąca partnerem strategicznym), Fundacja Orange, Microsoft, PGNiG SA, Ministerstwo Skarbu Państwa, IBM.

Regionalnym Koordynatorem PROJEKTORA – wolontariatu studenckiego w Bydgoszczy jest Nina Woderska.

Kontakt: Nina Woderska

tel: 667-313-012

e-mail: n.woderska@projektor.org.pl

regionalna strona na Facebook’u: www.facebook.com/PROJEKTOR.Bydgoszcz

ogólnopolska strona: www.projektor.org.pl

 

Permalink do tego artykułu: http://www.projektor.ukw.edu.pl/?page_id=56

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>